Hỏi & Đáp


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

English
HỎI

Khi Sư thình lình hoảng hốt, nổi giận hoặc phát hiện ra cái gì đó trục trặc trong tâm thì niệm xứ nào thích hợp nhất? Và Tại sao?

ĐÁP

Đó là Tâm Niệm Xứ. Tuỳ mỗi người khác nhau, có người niệm thọ, niệm thân, nhưng riêng tôi mỗi lúc khẩn cấp máy bay sốc tôi sợ, thì đầu tiên tôi nghĩ đến tâm trước, mình đang xài tâm gì đây. Ở đây muốn làm được chuyện đó không thể thiếu định.


English


zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com