Trăng


Thông Báo của Chủ nhiệm trang toaikhanh.com

Xin quý đọc giả đặc biệt lưu ý:
  1. Sư Giác Nguyên không quản lý và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về trang toaikhanh.com.
  2. Cao-Xuân Kiên là chủ nhiệm, thiết lập, quản lý, và chịu trách nhiệm cho bất cứ những sai lạc về thông tin bài vở trên trang này.
  3. Khi cần chia sẻ những bài từ trang này chúng tôi kính xin quý vị giữ tên người chép bài và nêu rõ bài có thể bị thiếu sót vì còn là bản nháp chưa được hiệu đính.
  4. Hiện nay toaikhanh.com không có và không liên hệ với bất cứ trang hay nhóm nào trên mạng xã hội facebook.
  5. Nhắn riêng các vị có hảo tâm hỗ trợ cho trang toaikhanh.com kính mong quý vị tiếp tục công trình ghi chép bài giảng của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn quý phật tử.

Cao Xuân Kiên

Chủ nhiệm trang toaikhanh.com
Email: admin@toaikhanh.comtk || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp || kalama || hình ảnh || sách || english

Trăng

Có một đêm trăng đó, Đức Phật Ngài ngồi trước mặt chư tăng, Ngài hỏi: - Các tỳ kheo có nhìn thấy vầng trăng đang treo trên trời hay không?

- Dạ bạch Thế Tôn, con có thấy.

Ngài nói: - Trăng không có ai mời, vẫn đến. Không ai tiễn, trăng vẫn đi. Đúng ngày đúng duyên thì trăng đến, đúng ngày đúng duyên thì trăng đi. Trăng không có lưu luyến nơi nào. Không có sự lưu luyến ở vầng trăng. Vị tỳ kheo đến và đi với cuộc đời này như vầng trăng vậy.

Kalama tri ân bạn elteetee ghi chép bài giảng KTC.7.13 Tùy Miên


Thinh Văn | | Không Sao Đâu!

Sữa Nặn Chanh | | Tam Tứ Ngũ Thất Bát

English

zoom || tk || youtube || facebook || bài giảng || suy gẫm || hỏi & đáp
kalama || hình ảnh || sách || english

© www.toaikhanh.com